Interview met directeur Rotimshapeimage_3_link_0
segmenten.html
Organisatieorganisatie.htmlorganisatie.htmlshapeimage_6_link_0
Terminalbulk_terminal.htmlbulk_terminal.htmlshapeimage_7_link_0

"Een succesvol GWW project is een keuze"


Edo Heslinga, Rotim  

              

Edo Heslinga is directeur van Rotim. En daar is hij trots op. De onafhankelijke positie van het bedrijf stelt hem in staat anders te ondernemen. “We streven niet naar winstmaximalisatie, we streven naar perfectie in een project.”

over partnerships

“Traditioneel wordt er in onze branche weinig geëvalueerd na afloop van een project. Dat vinden wij een gemiste kans. Want we kunnen van fouten leren en succesformules toepassen op volgende projecten. Rotim wil zich continu verbeteren en het beste uit zichzelf halen. Kwaliteit, kennis en kunde zijn onze drijfveren.”


“We willen de sector sterker maken. Projecten verlopen het soepelst als alle partijen elkaar kennen en vertrouwen. Daarom streven wij naar partnerships. Met onze leveranciers en opdrachtgevers willen we duurzame samenwerkingsverbanden aangaan. Hoe beter we elkaar kennen, hoe vlotter en beter het project verloopt. En dat drukt de faalkosten.”


over maatschappelijk belang

“In onze branche werken we voor het overgrote gedeelte met belastinggeld dat door de samenleving is opgebracht. Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid om daar zuinig mee om te springen. Bij veel GWW projecten houden partijen rekening met tien tot vijftien procent faalkosten. Feitelijk gaan zij er dus vanuit dat een flink deel van het budget opgaat aan een gebrek aan efficiëntie en slechte afspraken. Dat geld kan en moet nuttiger besteed worden. Ook daarom willen we graag beter, sneller en zorgvuldiger werken. Door een project vooraf nauw af te stemmen en na afloop van een project goed te evalueren kunnen we daar grote slagen in maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap moet er onder meer op gericht zijn zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld.”


“We willen de sector sterker maken"


over succes

“Wij vinden dat een succesvol GWW-project een keuze is die niet op toeval hoeft te berusten. De gereedschappen om dat af te dwingen zijn communicatie, transparantie en het maken van heldere afspraken. Natuurlijk moet je elkaar daar bij helpen. Bij tegenvallers, maar ook als het een keertje meezit moet je elkaar iets gunnen. Met die aanpak doorbreken we de traditionele opstelling tussen klant en leverancier waarbij partijen bang zijn elkaar teveel inzicht te geven in hun eigen winkel. We beweren niet alleen dat we kwaliteit bieden, we laten aan iedereen die het wil zien waardóór we die kwaliteit kunnen bieden. Transparant, loyaal en betrouwbaar. Dat maakt ons uniek.”


“In onze branche zijn er niet veel bedrijven die echt onafhankelijk zijn. Vaak hebben partners gedeelde belangen. Rotim is wél volledig onafhankelijk. Wij zijn in geen enkele structuur ingekapseld."

Edo Heslinga

"Dat is soms lastig, omdat we ons in de aanloop naar ieder project opnieuw moeten bewijzen. Maar we zouden niet anders willen.
Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat anders te ondernemen.
Wij hoeven geen rekening te houden met andermans belangen. Daardoor kunnen wij ons richten op één doel: het belang van de opdrachtgever. Onafhankelijkheid zorgt er ook voor dat winstmaximalisatie voor ons niet heilig is. Onze visie: de kwaliteit komt eerst. Dan volgt de winst vanzelf. Als het met onze opdrachtgevers goed gaat, plukken wij daar ook de vruchten van.”


over plan B

“We laten zien wat we doen en doen wat we beloven. Dat schept vertrouwen. Wij geven inzicht in de risico’s zodat opdrachtgevers de gevaren kunnen inschatten voor het project waarvoor zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn. De meeste collega’s delen die informatie niet omdat ze niets prijs willen geven over de bedrijfsvoering. Het gevolg: risico’s zijn onvoldoende afgedekt en er bestaat geen plan B. Rotim vindt dat een project altijd door moet kunnen gaan. Ook als er bij ons een kink in de kabel komt. Vandaar dat wij onze opdrachtgevers regelmatig adviseren het risico te spreiden vanuit strategisch oogpunt. Waarborg voor continuïteit; dat belang gaat voor ons eigen belang.

Wij gaan voor het succes van het project en niet voor de hoogste winst.”


over voorbereidingen

“Wie grote sprongen wil maken, heeft een goede aanloop nodig. Onderzoek heeft meermaals aangetoond dat een slechte voorbereiding een belangrijke oorzaak is voor faalkosten in de bouw. Vaak zijn de afspraken niet helder of is het tijdschema te strak. Rotim steekt daarom extra tijd in de voorbereidende fase. Contracten nemen we zorgvuldig samen door. Dat kost tijd. Maar het creëert helderheid en bespaart uiteindelijk op kosten en het verbetert de kwaliteit van het werk.”


segmenten.html
producten_spoor.html
Contact.html
http://WWW.LOWACLEMENS.NL
segmenten.html
Homehome.htmlhome.htmlshapeimage_15_link_0
Projectenprojecten_wegen.htmlprojecten_wegen.htmlshapeimage_16_link_0
Segmentensegmenten.htmlsegmenten.htmlshapeimage_17_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_18_link_0
Loginhttp://www.rotim.com/clienthttp://www.rotim.com/clientshapeimage_19_link_0
Productenproducten_wegen.htmlproducten_wegen.htmlshapeimage_20_link_0

Grond Weg en Waterbouw